ข้อมูลการติดต่อ

สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดุง
153 ม.3 ตำบลบ้านดุง อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี
โทรศัพท์.042 219 954 โทรสาร 042 219 954
Email : saraban@bandung.go.th
bandungud@gmail.com

 

mungmee

Share: